GERİ DÖNMƏYƏNLƏR (3 hissəli milli-ideoloji, dramatik hekayə) İKİNCİ HİSSƏ “DİN SEÇİMDİR, MİLLİYƏT İSƏ QƏDƏRİMİZ!”

GERİ DÖNMƏYƏNLƏR   (3 hissəli milli-ideoloji, dramatik hekayə)   “AFRİN” ƏMƏLİYYATINA, “APREL DÖYÜŞLƏRİ”-NƏ, CÜMHURİYYƏTİMİZİN VƏ AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN YARANMASININ 100 İLLİYİNƏ, … GERİ DÖNMƏYƏNLƏR (3 hissəli milli-ideoloji, dramatik hekayə) İKİNCİ HİSSƏ “DİN SEÇİMDİR, MİLLİYƏT İSƏ QƏDƏRİMİZ!” yazısının devamını oku